Громадський моніторинг енергоефективності: європейський вектор регіонального розвитку

Енергоефективне господарювання – це не тільки «головна біль» для місцевої влади, а й головний напрямок  роботи громад та  громадських організацій. Саме сьогодні, зважаючи на систематичне підвищення цін на енергоносії, громадські організації повинні спонукати владу до дій, які наближають регіон до європейських стандартів енергоспоживання. В цьому плані актуальним є громадський контроль за діями влади, моніторинг стану реалізації діючих програм та проектів з енергоефективності, оцінювання динаміки параметрів енергоощадливості регіону.

 

 

Громадський моніторинг енергоефективності є особливим проявом соціального контролю за виконанням владою взятих на себе зобов’язань по реформуванню енергетичного сектора економіки та по гарантуванню енергетичної безпеки життєдіяльності в регіоні. Нові можливості щодо забезпечення енергоефективності регіонів відкриваються завдяки євроінтеграційній співпраці. Згідно з Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом Україні належить виконати ряд вимог з реформування енергетичного сектора. Реалізація енергетичних реформ зобов’язує регіональні та місцеві органи влади планувати, організовувати та виконувати заходи, націлені на забезпечення енергоефективності на підпорядкованих їм територіях. В цьому аспекті громадський моніторинг енергоефективності регіону невіддільний від оцінювання виконання положень Угоди щодо енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики.

Громадський моніторинг енергоефективності покликаний посприяти раціональному споживанню енергоресурсів на основі донесення до влади думки громадськості щодо побудови енергозберігаючої політики в регіоні. Він забезпечує об’єктивний погляд на діяльність органів влади, наближує владу до потреб громадян, протидіє різним зловживанням, відслідковує виконання владою взятих на себе зобов’язань. Результати громадського моніторингу енергоефективності є основою для вдосконалення енергетичної політики, розробки та впровадження раціональних регіональних ініціатив з енергозбереження, ефективного використання енергоресурсів, розвитку відновлюваної  енергетики.

В нинішніх умовах моніторинг енергоефективності регіонів зорганізується на державному рівні в складі моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики. Завданням громадського моніторингу енергоефективності є покращання   регіональної системи енергозбереження на основі системної оцінки її стану та динаміки, контролю за реалізацією реформ в контексті виконання Угоди про євроінтеграцію. Дана публікація націлена на сприяння громадському контролю енергоефективності на основі використання технологій та інструментарію моніторингу.  В ній узагальнюються результати напрацювань з моніторингу енергоефективності 5-и областей Західної України: Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької, розкриваються основні аспекти забезпечення енергоефективності регіонів в світлі євроінтеграційної політики, висвітлюються організаційно-методичні підходи до організації моніторингу енергоефективності регіонів, оцінюються його результати в досліджуваних областях та обґрунтовуються основні напрямки регіональної політики енергоефективності.

Брошура "Громадський моніторинг енергоефективності: європейський вектор регіонального розвитку"

Публікація підготовлена ГО «Інститут Регіонального Розвитку» (м.Львів) в рамках виконання проекту «Контроль громадськості за реформуванням енергетичного сектора на регіональному рівні в контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» і містить напрацювання проекту з проведення громадського моніторингу та встановлення рейтингу енергоефективності в Західних областях України. Проект виконувався в рамках програми «Просування реформ в регіони» за підтримки Європейського Союзу.