Лідерство в економічному самоврядуванні

Проект Лідерство в економічному самоврядуванні спрямовано на підтримку й розвиток взаємодії місцевих органів влади, підприємницьких суб’єктів та громади на місцях з метою створення умов для подальшого розвитку місцевого малого та середнього підприємництва.

Для реалізації завдань проекту пропонуються 2 прикордонні міста Львівської області м. Яворів та м. Жовква.

В рамках проекту було проведено наступні заходи:

1. Аналіз бар’єрів розвитку малого та середнього бізнесу в прикордонних містах (м. Жовква та м. Яворів)

2. Проведення 2 одноденних фасилітаційних сесій в м. Жовква та м. Яворів з розвитку міжсекторного партнерства «влада-громада-бізнес» і підготовки пропозицій по покращенню умов ведення бізнесу

3.Розробка пропозицій до міських програм розвитку МСП в м. Жовква  та м. Яворів

4. Проведення 2 одноденних бізнес-майстерень з розвитку навичок міжсекторного партнерства «влада-громада-бізнес» в м. Жовква та м. Яворів

Результатом реалізації проекту  є  підвищення обізнаності представників секторів місцевої громади в методах та заходах міжсекторної співпраці при прийнятті стратегічних рішень, практичні напрацювання заходів для покращення умов для розвитку МСП в обраних містах. В довгостроковій перспективі в результаті реалізації проекту має стати зростання частки МСП в структурі економіки в 2 обраних містах Львівської області та збільшення надходжень в міські бюджети та бюджети місцевих громадських організацій.